skip to Main Content

Project- en implementatiemanager

Een project is voor organisaties geen doel, maar een middel om een hoger organisatiedoel te bereiken. De oplossing voor het bij elkaar brengen van de behoeftes van project en business ligt in de rol van implementatiemanagement. Het doel is om iedere geplande verandering optimaal te laten aansluiten op de bestaande omgeving. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Ik beschik over jarenlange ervaring met het doorvoeren van organisatieveranderingen.

Implementatiemanager - Taco Adviseert

Hoe ik dat doe

Dit doe ik met focus op mens, proces, systeem en organisatie en weet de verbinding te leggen tussen het team en het management of de organisatie en de klant. Als project- en implementatiemanager ga ik geen enkele uitdaging uit de weg. Mijn inbreng en ideeën zorgen dat ik in staat ben het beste uit het team te halen, door te zorgen voor de juiste verbinding en benutting van individuele kwaliteiten en capaciteiten. Dit mondt uit in concrete resultaten!

Wilt u binnen uw organisatie hogere organisatiedoelen bereiken door mij in te zetten als project- en implementatiemanager? Neem direct contact met mij op via:

06 12 88 23 53   of